Zabıta Personeli Eğitimi

ZABITA PERSONEL MEVZUATI EĞİTİMİ

 • Belediye Zabıtasının  GÖREVLERİ
 • Belediye Zabıtasının Görev ve Yetki Alanları 
 • Belediye Zabıta Yönetmeliği 
 • Kuruluș ve Teșkilat Yapılanması 
 • Personelin Unvan ve Nitelikleri 
 • Zabıta Müdürünün Görev,Yetki ve Sorumlulukları 
 • Zabıta Amirinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
 • Zabıta Komiserinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
 • Zabıta Memurunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
 • Müdürlüğe Bağlı Amirlikler 
 • Zabıta Bölge Amirlikleri 
 • 7201 Sayılı Tebligat Kanunu 
 • 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatı 
 • 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat 
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
 • 5216 sayılı Büyükșehir Belediyesi Kanunu 
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu 
 • 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 
 • 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve ilgili mevzuat 
 • 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat 
 • Stres Yönetimi 
 • Sözsüz İletişim;Vücut Dili 
 • 7201 Sayılı Tebligat Kanunu 
 • Pazar  Yerlerinde Zabıta Uygulamaları. 
 • Sebze Ve Meyve Ticareti Ve Toptancı Hallerinde Zabıta Uygulamaları.