Katı Atık Eğitimi

KATI ATIK EĞİTİMİ 

 • Ambalaj Atıklarının Yönetimi. 
 • Atık Yönetiminde Genel Maliyet Analizi 
 • Tıbbi Atıklar Ve Kontrolü Uygulamaları. 
 • Belediyelerde Atık Mevzuatı Uygulamaları. 
 • Bitkisel Atık Yağlar 
 • Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşyaların Yönetimi 
 • Organik Atıkların Kompostlaştırma Teknolojisi İle Geri Dönüşümü 
 • Cadde  Ve Sokak Temizliği Ve Poşet 
 • Stratejik Katı Atık Yönetim Planı. 
 • Entegre Atık Yönetimi 
 • Düzenli Depolamanın  Uygulamaları 
 • Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Yönetimi 
 • Çöp Sahası Rehabilitasyon Çalışmaları