İhalelerde Şikayet Süreçleri ve Uygulamaları Eğitimi

İHALELERDE ŞİKAYET SÜREÇLERİ VE UYGULAMALARI EĞİTİMİ

 • Şikâyet/İtiraz ve şikâyet Nedir Süreçleri
 • Şikayette başvuru Yolları
 • İdari Başvuru Yolları Nedir.Detayları
 • Şikâyette Başvuru Ehliyetinin Önemi
 • Şikayette Başvuruların Şekil Unsurları 
 • Şikayette  başvuruların Yapılacağı Yerler
 • İdareye Ve Kuruma Şikayet Başvuru Süreleri
 • Şikayet Te Sürelerle İlgili Genel Esaslar
 • İdare Tarafından İnceleme Nasıl Yapılır
 • Kararın Tebliği Ve Yapılacak İşlemler
 • Kuruma İtiraz En Şikâyet Başvurusu
 • Kurum Tarafından Yapılan İnceleme
 • Alınacak Kararlar
 • Kararlarda Bulunacak Hususlar
 • Kararların Uygulanması 
 • Bildirim Ve Tebligat Esasları
 • Yargısal İnceleme