Hakkımızda

SBK Eğitim ve Danışmanlık

SBK Eğitim Danışmanlık ve Organizasyon olarak amacımız, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine, belediyelere özel eğitimler 4734 sayılı kamu ihale mevzuatı, 4735 sayılı kamu ihale özleşmeleri kanunu, 4734  sayılı kamu ihale kanunu Hizmet ,mal yapım,danışmanlık,şikayet,muayene kabul, gibi yönetmeliklerin,5018 sayılı kamumali yönetimkanunu olmak üzere, yürürlükteki mevzuatların takibi, uygulanması ile mevzuatın uygulanmasından doğacak ya da doğan hukuki ve problemlerin çözümü ve eğitim, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri sunmak.

Hakkımızda