Doğrudan Temin Eğitimi

DOĞRUDAN TEMİN EĞİTİM KONULARI

 • Doğrudan Temin Nedir?
 • Doğrudan Temin Parasal Limitleri Nedir?
 • Doğrudan Teminde Yaklaşık Maliyetin Tespit Edilmesi Nasıl Yapılır?
 • Doğrudan Teminde  piyasa Araştırması Nasıl Yapılır?
 • Doğrudan Teminde  piyasa Araştırması Görevlendirilmesi  nasıl Yapılır?
 • Doğrudan Teminde   işlem Akış Prosüdürleri?
 • İhtiyacın Gerçek Veya Tüzel Tek Kişiden Temini Ve Uygulamalarında Nelere Dikkat Edilmelidir?
 • Doğrudan Teminde  tek Yetkili Satıcılık Belgesi Nedir Ve Nasıl Düzenlenir?
 • İhtiyacın Özel Bir Hakka Sahip Gerçek Veya Tüzel Tek Kişiden Temini Nedir?Uygulama Detayları
 • Mal Ve Hizmetlerin İlk Alım Yapılan Gerçek Veya Tüzel Kişiden Temini Nedir? Ve  uygulamaları
 • 4734 Sayılı Kanunun 22 Nci Maddesinin (d) Bendi Gereğince İhtiyaçların Temini Ve Uygulama Detayları
 • Doğrudan Teminde  taşınmaz Mal Alımı Ve Kiralanması Nasıl Yapılır?
 • Doğrudan Teminde  ilaç, Tıbbi Sarf Malzemeleri İle Test Ve Tetkik Sarf Malzemesi Alımları ve Uygulama Detayları
 • Doğrudan Teminde  milletlerarası Tahkim Davaları İçin Alınacak Hizmetler ve Uygulama Detayları
 • Doğrudan Teminde  yasaklama
 • Doğrudan Teminde sözleşme İmzalanması
 • Doğrudan Teminde sorumluluklar
 • Doğrudan Teminde sonuç Formunun Ekapa Kaydı
 • Doğrudan Teminde ödeme Evraklarının Düzenlenmesi