Danışmanlıklarımız

SBK Eğitim ve Danışmanlık

 • Kamu İhale Mevzuatı Danışmanlığı
 • İhale Dokümanı ve Hazırlanması ve Teknik Danışmanlık
 • Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Danışmanlığı ve Eğitimi
 • Gelir ve Finansman Sisteminin İyileştirilmesi,Eylem Planının Hazırlanmasına Yönelik Danışmanlık
 • Stratejik Plan,Performans Programı,Faaliyet Raporu,İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi ve Ön Mali Kontrol Danışmanlığı
 • Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sistemi Danışmanlığı
 • Mali Danışmanlık ve Mali Tablo Analizi Danışmanlığı 
 • İş Akışlarının ve Süreçlerinin Hazırlanması Danışmanlığı ve Eğitimi
 • Belediye İş Süreçlerinin Etkin Yönetimi ve İyileştirilmesi ile Kurum Performansının Geliştirilmesi ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması Eğitimi
 • Stratejik Plan Hedeflerine Uygun Olarak Belediye Bütçesinin Hazırlanması Danışmanlığı
 • Kültür Odaklı Stratejik Eylem Planının Uygulanması Danışmanlığı
 • Performans Esaslı Bütçe Danışmanlığı
 • Stratejik Plan Yönetim Danışmanlığı
 • Belediye Mevzuatı Danışmanlığı
 • Ön Mali Kontrol sisteminin Kurulması danışmanlığı
 • İç Kontrol Sisteminin Kurulması Danışmanlığı
 • İç Kontrol Uyum Eylem Planı Danışmanlığı
 • İç Kontrol Sistemi Eğitim ve Danışmanlığı

 

 • Mali Yönetim Danışmanlığı
 • Gelir Artıcı Çalışmalar Danışmanlığı
 • Gider Azaltıcı Çalışmalar Danışmanlığı
 • Fazla ve Yersiz Ödemelerin tespit Edilmesi ve Geri Alınması Danışmanlığı
 • Gelir İşlemleri Yönetim Sistemlerinin Geliştirilmesine Yönelik Danışmanlık
 • Evsel Katı Atık Tarifelerinin Hazırlanması Danışmanlığı
 • Faaliyet Raporu Hazırlanması Danışmanlığı
 • Bütçe İçi ve Dışı işletme Kurulması Danışmanlığı
 • Performans Pogramı Danışmanlığı
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Oluşturulması Danışmanlığı
 • Kurum mevzuatı ve Kişisel Gelişim Danışmanlığı
 • Görevde Yükselme Eğitimi ve eğitim Organizasyonu Danışmanlığı
 • Yönetimin Yapılanları gözden Geçirme toplantısı ve Eğitim Organizasyonu Danışmanlığı
 • Prosedür Oluşturma ve Yönetimi Danışmanlığı
 • Emlak Yönetimi Danışmanlığı
 • İmar Yönetim Sistemi ve Geliştirilmesi Danışmanlığı
 • Bilgi İşlem ve Yazılım Danışmanlığı
 • İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ve Danışmanlığı
 • Proje ve Uygulama Danışmanlıkları
 • Psikolojik Eğitim ve Danışmanlığı(Çocuk danışmanlığı, Ergen danışmanlığı, Yetişkin danışmanlığı, Grup terapisi, Aile terapisi)