Belediye Meclis Üyeleri ve Yöneticileri Eğitimleri

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ VE  YÖNETİCİLERİ  EĞİTİMLERİ 

 • Belediyenin Görev Ve Yetkileri. 
 • Belediye Meclisinin  Görev Ve  Yetkileri  İle Toplamtı Ve Kararları 
 • Belediye Başkanlarının Hukuki Sorunları 
 • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 
 • Yerel Yönetimlerin Sorunları Ve Çözüm Önerileri. 
 • Belediyenin  Görev Yetki Ve Sorumlulukları 
 • Belediye Meclis Üyelerinin Mali Ve Sosyal Hakları 
 • Belediyenin Organları. 
 • Belediye Başkan Yardımcısı Ve Belediye Başkan Vekili Görevlendirilmeleri 
 • Belediye Meclisi Ve  İhtisas Ve Denetim Komisyonu Çalışması 
 • Denetim Komisyonu Raporlama Teknikleri Ve Rapor Sonuçlarına Yapılacak İşlemler 
 • Meclisinin Bilgi Edinmesi VeDenetim Yolları 
 • Tören, Temsil, Ağırlama Ve Tanıtım Giderleri 
 • Yazışma Kuralları 
 • Yazım Kuralları,Noktalama İşaretleri  Ve Ses Bilgisi