Belediye Eğitimleri

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU EĞİTİMİ

 • 5393 Sayılı Kanun  
 • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
 • Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları. 
 • Belediyelerin  denetiminde dikkat edilmesi gereken hususlar.
 • Belediyelerin Stratejik Plan Hazırlaması ve süreçleri
 • Belediye Bütçesinin Hazırlanması,uygulanması ve kesin hesap
 • Belediye Faaliyet Raporlarının Hazırlanmasıve uygulanması
 • Belediye Meclisi ve Meclis Üyelerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Belediye Başkanlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları ve özlük hakları
 • Belediye Teşkilatı ve Norm Kadro Uygulaması ve uygulamaları
 • Belediye Meclisinin Çalışma Usul ve Esaslarında dikkat edilmesi gereken hususlar. 
 • Belediyelerin Borçlanma  çeşitleri ve uygulamaları.