4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Eğitimi

4735 SAYILI KANUN EĞİTİM KONULARI

 • Sözleşme Türleri
 • Anahtar Teslim Götürü Bedel Ve İnce Detaylar
 • Birim Fiyat  sözleşme Ve İnce Detaylar
 • Sözleşme Uygulamasında Yapılması Gerekenler
 • Sözleşme Eklerinin Bağlayıcılık Sırası Ve Uyuşmazlıkların Çözümü
 • Teknik Personel Çalıştırılması Ve Teknik Personel Bildirimi
 • Alt Yüklenici Çalıştırılmasına İlişkin Uygulamalar
 • İşin Ve İşyerinin Korunması Ve Sigortalanması
 • İş Programı Ve Ödenek Dilimleri
 • Gecikme Cezası
 • Fiyat Farkı Uygulamaları
 • Yeni Birim Fiyatların Tespiti
 • Revize Birim Fiyat Uygulaması
 • İş Artışı Ve İş Eksilişlerinde Dikkat Edilmesi Gereken İnce Ayrıntılar
 • Geçici Ve Kesin Kabul İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken İnce Ayrıntılar 
 • Fesih Ve Tasfiye İşlemleri
 • Geçici Ve Kesin Hakkediş Raporlarında Dikkat Edilmesi Gereken İnce Ayrıntılar
 • Mücbir Sebep Ve Süre Uzatım Hallerinde Dikkat Edilmesi Gereken İnce Ayrıntılar
 • Kontrol Teşkilatı Görev Ve Sorumlulukları
 • Muayene Kabul Komisyonu Görev Ve Sorumlulukları
 • Hakediş Raporu  ve Ödemelerinde Dikkat Edilmesi Gereken İnce Ayrıntılar
 • Sözleşme Bedelinin   kısmi Ödenmesi,
 • Sözleşme Bedelinin Bir Defada Ödenmesi
 • Hakedişlerin Düzeltilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Hakediş Raporlarının Düzenlenmesindeki  görev Sorumluluk Ve  dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • İhzarat Yapılmasının Öngörüldüğü İşlerde Hakediş Raporlarının Düzenlenmesi 
 • Düzenlenen Hakediş Raporunun Kontrolü Nasıl Yapılır  
 • Yüklenicinin Geçici Hakedişlere İtirazı Ve Sonuçları  
 • Teknik Personel Temin Zorunluluğu
 • Yapım Sözleşmelerinde Kesin Hakediş Ödemesi
 • Yüklenici Hakedişlerinden Yapılması Gereken Kesintiler 
 • Damga Vergisi Kesintisi 
 • Verginin Matrahı
 • Verginin İstisna Ve Muafiyetleri
 • Gelir Vergisi Kesintisi 
 • Ek Süre Verildiğinde Uygulama
 • İnşaat Ve Onarım İşininyıllara Sari Olması Ve Uygulamaları    
 • Stopaj Kesintileri
 • Kira Bedeli Ödemelerinde Yapılacak Vergi Ve Fon Kesintileri 
 • Teminat Kesintisi 
 • İdarece İşin Yüklenicisine Verilen Malzemelerle İlgili Olarak Yapılacak Kesintiler 
 • Avans Kesintisi
 • Avans Mahsubunun Yapılması Esasları
 • Ceza Kesintisi
 • Proje Kesintisi 
 • Kdv Tevkifatı 
 • Ücret Kesintisi 
 • Hakediş Ödenmesi İle İlgili Dikkat Edilecek Hususlarla İlgili Yargı Kararları