2886 İhale Kanunu Eğitimi

2886 SAYILI KANUN  EĞİTİMİ KONULARI

 • Kanunun Kapsamı
 • İlkeler
 • İhaleye Katılma Şartları
 • Şartnamelerin Hazırlanması
 • Tahmin Edilen  bedelin Tespiti
 • İhale Komisyonlarının Kurulması Görev Ve Yetkileri
 • İhale İlanları
 • İhale Usulleri  ve Detayları
 • Teminatlar Ve Teminat Olarak Kabul Edilecek  değerler
 • Uygun Bedel Ve Önemi
 • Tekliflerin Değerlendirilmesi
 • İhalenin Karara Bağlanması
 • Pazarlık Usulü İhale Ve Detayları
 • İhalenin Sözleşmeye Bağlanılması
 • Kiralamala Ve Detayları
 • Taşınmaz Satışı Nasıl Yapılır Detayları
 • Gayrimenkul Satışları Ve Uygulamaları
 • Kat Karşılığı İnşaat İhaleleri Ve Detayları
 • Gelir Paylaşım İhaleleri Ve Detayları
 • Yap,İşlet,Devret Usulü İhaleler Ve Detayları